Mariages

Commune/Paroisse : Nimes [Gard]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TAYAR 1888 1 -
2.  TEITELBAUM 1903 1 -
3.  THIESSON 1813 - 1
4.  THOMAS 1816 1 -
5.  THORON 1880 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2024, ADSoft)